open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

CITyFiED uppmärksamas i media
CITyFiED uppmärksamas i media

Tidningen Bygg & Teknik presenterar CITyFiED projektet i en artikel av Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet och företagets projektledare för CITyFiED

CITyFiED höll möte i Sverige
CITyFiED höll möte i Sverige

Representanter från projektet CITyFiED samlades under några dagar i oktober i Sverige för att utbyta erfarenheter kring energieffektivisering och fjärrvärmeteknik

Upprustning i samband med CITyFiED
Upprustning i samband med CITyFiED

Fastigheterna som ingår i projektet CITyFiED i Lund är snart 50 år gamla och är i behov av upprustning och underhåll

Visning av pilothuset i Lund
Visning av pilothuset i Lund

Den 24 september visade LKF upp det första huset som renoverats inom ramen för CITyFiED

Frukostmöte och studiebesök

Under rubriken ”Lund tar täten i energieffektivisering av befintliga bostadsområden” bjöd Lunds kommun in till frukostmöte och öppet hus under European Sustainable Energy Week

Klimat- och miljöministern besökte CITyFiED

Förra veckan besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt som pågår i kommunen

Lundametod testades i Turkiet

Vid det stora CITyFiED-mötet i Soma i Turkiet som arrangerades i mars fick de 15 följarstäderna testa den metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering

BLI FÖLJARKOMMUN TILL CITYFIED
BLI FÖLJARKOMMUN TILL CITYFIED

Lund är en av deltagarna i EU-projektet Cityfied, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp

Virtuell modell ska hjälpa städerna energieffektivisera
Virtuell modell ska hjälpa städerna energieffektivisera

Inom projektet CITyFiED har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Lunds kommun och spanska Veolia nu tagit fram en virtuell modell som ska hjälpa till att sprida de energieffektiviseringsåtgärder som testas i projektet och som ska tillämpas i elva följarstäder

Minskade koldioxidutsläpp i Lund med EU-projektet Cityfied
Minskade koldioxidutsläpp i Lund med EU-projektet Cityfied

30 procents energiminskning i bostäder på Linero. Det är ett av målen med det nya EU-projektet Cityfied som Lunds kommun driver tillsammans med Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet

Internationellt miljöprojekt möts i Lund
Internationellt miljöprojekt möts i Lund

Den 24-26 september är Lunds kommun värd för det första Cityfied-mötet, med ett 60-tal deltagare från fem länder. Cityfied är ett EU-projekt inriktat på att möta framtidens miljöutmaningar. I Lund är det framför allt stadsdelen Linero som står i centrum

Image

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129