open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

CITyFiED höll möte i Sverige

Representanter från projektet CITyFiED samlades under några dagar i oktober i Sverige för att utbyta erfarenheter kring energieffektivisering och fjärrvärmeteknik

Man besökte då bland annat Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta, som eldas med biobränslen och producerar både värme och el till regionen. Läs mer om mötet och studiebesöket här

Image

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129