open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

CITyFiED uppmärksamas i media

Tidningen Bygg & Teknik presenterar CITyFiED projektet i en artikel av Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet och företagets projektledare för CITyFiED

Artikeln beskriver innovativa och kostnadseffektiva lösningar som minskar energibehovet i bostäderna på Linero i Lund. Läs mer här.

Image

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129