open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Ökat fokus på människors beteende i bostäder kan ge energivinster

På 70-talsområdet Linero i Lund renoveras och energieffektiviseras flerfamiljsbostäder som en del i EU-projektet Cityfied. Parallellt löper det tvärvetenskapliga forskningsprojektet PEIRE där människorna i bostäderna står i fokus. Syftet är att få en bättre förståelse för hur de boende påverkar inomhusmiljön och energianvändningen i husen. Resultaten tyder på att det finns betydande energibesparingar att göra när människan får ta större plats i beräkningarna.

Välkommen på Cityfieds slutkonferens den 27 – 28 mars 2019

Hur lönsam blev energirenoveringen, vilka potentiella klimatbesparingar ser vi, hur fungerade kommunikationen med hyresgästerna och hur påverkar deras beteende energianvändningen? Detta och många fler frågor kommer vi att diskutera och presentera resultat kring på Cityfieds slutkonferens.

Fokus på metodik när Cityfied presenterades på Skånes Energiting

Den 19 juni var det dags för Skånes Energiting. Under ett av tre parallella seminarier så presenterades Cityfied. Huvudbudskapet för seminariet var den metodik som tagits fram i projektet. Metodiken ska bidra till att det blir enklare för andra kommuner och intressenter att genomföra liknande energirenoveringar i sina bostadsområden.

Cityfieds sista studiebesök gick av stapeln i Lund

Under två varma dagar i maj så var det dags för det sista studiebesöket inom ramen för Cityfied dit samtliga följarstäder var välkomna. Ett gediget program stod på dagordningen med besöket till Linero och själva demoplatsen i fokus

Cityfied på Nordic Clean Energy Week

Med fokus på den svenska demoplatsen Brunnshög i Lund så presenterades Cityfied på Nordic Clean Energy Week (NCEW) som gick av stapeln den 21 – 24 maj.

Cityfied tog plats under Hållbarhetsveckan i Lund

Den 23 – 28 april hölls Hållbarhetsveckan för andra året i rad i Lund. Hållbarhetsveckan är ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun, föreningar, företag och andra intresserade som anordnar aktiviteter på temat hållbar utveckling. Cityfied deltog vid ett flertal av veckans konferenser.

Välkommen på seminarium och studiebesök till Cityfied i Lund

Cityfied välkomnar svenska städer och fastighetsbolag till studiebesök och seminarium den 30 - 31 maj. Dagarna riktar sig till miljö-, energi-, klimat- och fastighetsstrateger som är intresserade av lösningar för energieffektivisering- och renovering av äldre fastigheter. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi ser fram emot din anmälan senast den 21 maj.

Smart 50 Awards ger Cityfied ökad uppmärksamhet

Cityfied går snart in på sitt sista projektår. I början av 2018 fick vi det positiva beskedet att projektet är en av mottagarna av utmärkelsen Smart 50 Awards.

Cityfied deltog på mässan Hållbar kommun

Den 23 januari 2018 deltog representanter från svenska sidan av Cityfied på mässan Hållbar kommun.

Boende på Linero fick lära sig mer om energieffektivitet

Lördagen den 2 december kunde boende på Linero i östra Lund träffa representanter från Kraftringen i den lokala Ica-butiken för att prata energispartips och energieffektivisering.

CITyFiED uppmärksamas i media

Tidningen Bygg & Teknik presenterar CITyFiED projektet i en artikel av Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet och företagets projektledare för CITyFiED

Lundametod testades i Turkiet

Vid det stora CITyFiED-mötet i Soma i Turkiet som arrangerades i mars fick de 15 följarstäderna testa den metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering

Klimat- och miljöministern besökte CITyFiED

Förra veckan besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt som pågår i kommunen

Frukostmöte och studiebesök

Under rubriken ”Lund tar täten i energieffektivisering av befintliga bostadsområden” bjöd Lunds kommun in till frukostmöte och öppet hus under European Sustainable Energy Week

Upprustning i samband med CITyFiED

Fastigheterna som ingår i projektet CITyFiED i Lund är snart 50 år gamla och är i behov av upprustning och underhåll

BLI FÖLJARKOMMUN TILL CITYFIED

Lund är en av deltagarna i EU-projektet Cityfied, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129