open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

LUND


 

Antal byggnader: 16


Antal lägenheter: 379


Antal boende: cirka 1,150


Bebyggd area där renovering genomförs: 40,400 m2

 

Redaktionellt

Välkommen till CITyFiED Lund!

Lund är en av deltagarna i EU-projektet CITyFiED, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp.

[Läs]

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129