open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

CITY CLUSTER

En sammanslutning av städer som är nära kopplade till CITyFiED och ska bidra till ökad spridning av projektets resultat

CITyFiEDs City Cluster består av ett antal städer som är nära kopplade till CITyFiED-projektet. Syftet är att redan vid projektets start säkerställa att det finns en potential och ett intresse för att använda projektets resultat också i andra städer. Utgångspunkten är att sprida beprövad teknik och åtgärder för att nå så kallade Nearly Zero-Energy Districts.

Varje City Cluster-stad har valt ut ett bostadsområde och tagit fram både kvantitativ data (exempelvis uppskattad energianvändning i kWh/m²) och kvalitativ data (exempelvis ägarförhållanden för fastigheter i området). Utifrån dessa data genomför CITyFiED en skräddarsydd studie som hjälper städerna att se hur de bäst kan dra nytta av projektets metoder och överföra dem till just sin stad för att nå minskad energianvändning och ökad boendekvalitet.

Städer som ingår i City Cluster är: Botkyrka och Värmdö (Sverige), Izmir (Turkiet), Ludwigshafen (Tyskland), Málaga och Valladolid (Spanien), Rovereto, Neapel, Salerno, Udine och Florens (Italien).

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129