open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

COMMUNITY OF INTEREST

Ett nätverk av över 40 städer som bjuds in till olika aktiviteter med andra kommuner och städer, och löpande får ta del av information om de renoveringsmetoder som implementeras vid CITyFiEDs demosajter

Community of Interest utgör potentiella användare av projektets resultat. Syftet är att skapa ett omfattande nätverk av städer som kan dra nytta av aktiviteter tillsammans med andra aktörer, och använda de renoveringsmetoder som implementeras i demonstrationsområdena.

Projektet välkomnar ansökningar från städer som vill bli en del av CITyFiEDs Community of Interest.

Kontakt

Mr. Alec-Walker Love 
ale.walker-love@cityfied.eu

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129