open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Välkommen till CITyFiED Lund!

Lund är en av deltagarna i EU-projektet CITyFiED, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp.

Projektet ska demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder i tre bostadsområden i Sverige, Spanien och Turkiet. I Lund ska 70-talsområdet Linero rustas upp med mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 30 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli minst 90 procent förnybar till 2020.

Effektiviseringarna görs i ett systemperspektiv, vilket innebär att åtgärder i både hus, elnät och fjärrvärmesystem ingår.

I Linero samarbetar Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet för att gemensamt hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Projektet startade i april 2014 och pågår under en femårsperiod.

 

 

Share
Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129