open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Cityfied deltog på mässan Hållbar kommun

Den 23 januari 2018 deltog representanter från svenska sidan av Cityfied på mässan Hållbar kommun.

Med ett team av representanter från Kraftringen, LKF, Lunds kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet deltog Cityfied som utställare på mässan Hållbar kommun. Förutom många intressanta samtal med besökarna så höll även Markus Paulsson, projektledare för den svenska sidan av Cityfied, en välbesökt presentation om projektet.

 

Cityfieds utställningsplats till vänster, innan besökarna har hunnit komma.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129