open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Cityfied på Nordic Clean Energy Week

Med fokus på den svenska demoplatsen Brunnshög i Lund så presenterades Cityfied på Nordic Clean Energy Week (NCEW) som gick av stapeln den 21 – 24 maj.

NCEW var ett sidoevent till ”The Ninth Clean Energy Ministerial and Third Mission Innovation Ministerial (CEM9/MI-3)” där politiker, forskare, industri, med flera träffades för att diskutera framtidens energilösningar.

Utöver en generell presentation av projektet så var fokus för seminariet vilka metoder som använts i Cityfied för att skynda på processen med omställningen till energieffektiva stadsdelar, samt hur de kan tillämpas i andra städer som vill göra liknande insatser.

Nästa gång som Cityfied kommer att presenteras blir på Skånes Energiting den 19 juni klockan 15.30-15.55. Varmt välkommen att kontakta oss där, eller mejla markus.paulsson@lund.se som är projektledare för den svenska delen av Cityfied.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129