open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Cityfied tog plats under Hållbarhetsveckan i Lund

Den 23 – 28 april hölls Hållbarhetsveckan för andra året i rad i Lund. Hållbarhetsveckan är ett samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun, föreningar, företag och andra intresserade som anordnar aktiviteter på temat hållbar utveckling. Cityfied deltog vid ett flertal av veckans konferenser.

Den 25 april stod Lunds kommun värdar för årets Meeting Point Urban Magma-konferens som i år hade temat Stadens hållbara energisystem. Inom Urban Magma drivs projekt i samverkan mellan städer, universitet och näringsliv för att hitta hållbara lösningar på städernas försörjningssystem. Konferensen är ett av de tillfällen då projektets många partners får tillfälle att träffas. Bland konferensens talare fanns miljöminister Karolina Skog. Direkt efter henne gjorde Markus Paulsson, projektledare för Cityfied på den svenska sidan, en allmän presentation av projektet för en åhörarskara på cirka 100 personer.

 


Markus Paulsson presenterar Cityfied på Meeting Point Urban Magma

 

Den 26 april anordnades seminariet Vad händer när hyresgästerna får betala för varmvattnet? Arrangör var PEIRE (People Environment Indoor Renovation Energy vid LTH), dit Victoria Silfverberg från LKF tillsammans med Eja Pedersen från LTH var inbjudna för att prata om vad som hände när varmvattenmätning och debitering infördes vid ombyggnaden av kvarteret Eddan i Linero.

Den 27 april var Lunds kommun återigen värd för en konferens, denna gång under rubriken Miljöläget i Lund. Målgruppen var främst medarbetare inom Lunds kommun och de kommunala bolagen. Markus Paulsson från Lunds kommun, Liisa Fransson från Kraftringen och Håkan Nilsson från LKF gjorde en gemensam presentation om Cityfied. Fokus för presentationen var att lyfta det samarbete som sker på många håll i Lund för att nå våra höga miljömål, vilka bland annat innefattar att utsläppen av koldioxid i kommunen ska vara nära noll år 2050.

 


Håkan Nilsson från LKF, Liisa Fransson från Kraftringen och Markus Paulsson presenterar Cityfied på Miljöläget i Lund

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129