open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Fokus på metodik när Cityfied presenterades på Skånes Energiting

Den 19 juni var det dags för Skånes Energiting. Under ett av tre parallella seminarier så presenterades Cityfied. Huvudbudskapet för seminariet var den metodik som tagits fram i projektet. Metodiken ska bidra till att det blir enklare för andra kommuner och intressenter att genomföra liknande energirenoveringar i sina bostadsområden.

En del i Cityfied-projektet är att ta fram en metodik för renovering och energieffektivisering av äldre bostadsområden. Tanken är att metodiken ska kunna användas av andra kommuner och fastighetsägare som är i stånd att genomföra renovering av äldre bostadsområden.

Metodiken innehåller i grova drag fyra steg:

  1. Utse en referensbyggnad i den stadsdel där du vill genomföra renoveringen som får representera hela området.

     
  2. Simulera potentialen i renoveringen och energieffektiviseringen.
  3. Identifiera hinder som inte är tekniska genom att göra energi- och kostnadsberäkningar samt genom att intervjua de boende.  Icke-tekniska hinder kan till exempel vara bristande kommunikation, ekonomiska förutsättningar, kunskapsnivå etcetera.
  4. Slutligen, innan renoveringen påbörjas, ta fram och föreslå en affärsmodell som är anpassad till det specifika bostadsområdets intressenter samt dess ekonomiska och praktiska förutsättningar.

Vill du veta mer?

Cityfied är på väg in i sin slutfas. I början av 2019 planeras utbildningsinsatser för svenska kommuner, fastighetsägare och energibolag med möjlighet till studiebesök. Håll utkik efter inbjudningar eller mejla Lunds kommuns projektledare Markus Paulsson (markus.paulsson@lund.se) redan nu om du är intresserad.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129