open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Lundametod testades i Turkiet

Vid det stora CITyFiED-mötet i Soma i Turkiet som arrangerades i mars fick de 15 följarstäderna testa den metod som utarbetats i Lund för att identifiera icke-tekniska hinder för energieffektiv renovering

I den intervjubaserade metoden ingår också att diskutera vägar att undanröja de hinder som bedöms som väsentliga. Vanligt förekommande hinder är exempelvis höga investeringskostnader och komplicerade ägarförhållanden. Läs mer här.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129