open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Smart 50 Awards ger Cityfied ökad uppmärksamhet

Cityfied går snart in på sitt sista projektår. I början av 2018 fick vi det positiva beskedet att projektet är en av mottagarna av utmärkelsen Smart 50 Awards.

Smart 50 Awards är en kvalitetsstämpel för Cityfied. Utmärkelsen bidrar också till att fler får upp ögonen för satsningen. En viktig del i projektet är att fler kommuner kan dra lärdom av det energieffektiviserings- och renoveringsarbete som genomförs på Linero som är den svenska delen i Cityfied. Förhoppningen är sedan att andra kommuner kan använda lösningarna som testas i Linero i sina respektive miljonprogramsområden och äldre stadsdelar.

I samband med nyheten om att Cityfied mottar utmärkelsen Smart 50 Awards så fick projektet uppmärksamhet i ett par svenska branschtidningar. Det skrevs om projektet i bland annat Förvaltarforum i artikeln Svensk förebild för hållbar renovering och i Byggnorden.se artikel  EU-projekt med energisatsning får internationellt erkännande. Vi hoppas att detta ska bidra till att ytterligare aktörer får upp ögonen för projektet och vill göra samma renoverings- och energieffektiviseringsresa som den i Linero.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129