open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Välkommen på seminarium och studiebesök till Cityfied i Lund

Cityfied välkomnar svenska städer och fastighetsbolag till studiebesök och seminarium den 30 - 31 maj. Dagarna riktar sig till miljö-, energi-, klimat- och fastighetsstrateger som är intresserade av lösningar för energieffektivisering- och renovering av äldre fastigheter. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi ser fram emot din anmälan senast den 21 maj.

Inom Cityfied testas lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar.  Målet är att ta fram affärsmässigt lönsamma modeller för att rusta upp bostadsområden med hög energianvändning.

Vi välkomnar nu svenska städer och fastighetsbolag till Lund den 30 – 31 maj. Dagarna innehåller:

 • Studiebesök till:
  • Linero, Cityfieds demoplats i Lund
  •  Örtoftaverket,  ett av Sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk.
  • Sveriges största solcellsanläggning på tak
  • Kyl- och värmeåtervinningscentralen på MAX IV
 • Seminarium och workshops där resultat och lärdomar från projektet presenteras.
 • Möjlighet till mingel med andra städer i Europa och Sverige samt med representanter från EU-kommissionen.
 • Middag på kvällen den 30:e maj.
 • Lunch och fika den 31:a maj

Klicka här för att läsa hela programmet i pdf-format

Du kan anmäla dig till båda dagarna eller till antingen den 30 eller 31 maj. Anmäl dig senast den 21 maj till cities-cityfied@ivl.se och ange följande:

Antal personer (max 2 per organisation):

Organisation:

Namn på deltagare:

Specialkost:

Vilka dagar du deltar:

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129