open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Minskade koldioxidutsläpp i Lund med EU-projektet Cityfied

30 procents energiminskning i bostäder på Linero. Det är ett av målen med det nya EU-projektet Cityfied som Lunds kommun driver tillsammans med Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet

Nu har projektet Cityfied dragit igång i Lund. 70-talsområdet Linero ska rustas upp med mer miljövänliga bostäder. läs

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129