open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

EU-projekt med energisatsning i Lund får internationellt erkännande

EU-projektet Cityfied, med stadsdelen Linero i Lund som en av de tre deltagarna, har tilldelats Smart 50 Awards som ett ledande internationellt exempel för smarta städer

Cityfied går ut på att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Förutom Lund så deltar även Laguna de Duero-Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet.

Det EU-finansierade projektet Cityfied pågår mellan 2014 – 2019. I projektet testas lösningar för att energieffektivisera och renovera befintliga stadsdelar så att de möter samma energikrav som gäller för nya bostäder. Totalt omfattar satsningen i Cityfied 220 000 kvm renoverad yta och 2 200 lägenheter. Den svenska delen av projektet, där delar av Linero har stått modell för satsningen, går ut på att visa hur man på ett hållbart och varsamt sätt renoverar ett miljonprogramsområde.I Lund samarbetar LKF, Kraftringen, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds kommun.

- I Lund arbetar vi aktivt med att hitta samarbeten mellan aktörer inom kommunen, men också nationellt och internationellt, för att kunna vara i framkant med arbetet i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Cityfied är ett gott exempel, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för den svenska delen av Cityfied.

Håkan Ekelund, VD på LKF, konstaterar att satsningen har gett goda resultat:

- Innan åtgärderna på Linero hade husen en årlig energiförbrukning på 130 – 140 kWh per kvm. Efter genomförda energieffektiviseringen är målsättningen 70-75 kWh, vilket är lägre än gällande energikrav för nya byggnader. Energieffektiviseringen görs samtidigt som husen renoveras, vilket dessutom kunnat genomföras till rimliga hyreshöjningar.

Cityfied har valts ut som vinnare i Smart 50 Awards energikategori tillsammans med 12 andra prestigefyllda projekt i USA, Kanada, Irland, Belgien och Indien.

- Det är roligt att Cityfied räknas som ett ledande internationellt exempel för smarta städer. Det visar på vikten av att sprida erfarenheter och kunskap kring energieffektivisering och hållbara energilösningar vid renovering av befintliga stadsdelar, avslutar Liisa Fransson, projektledare på Kraftringen.

FAKTA Smart 50 Awards

Smart 50 Awards, i samarbete med Smart Cities Connect, Smart Cities Connect Foundation och US Ignite, utser årligen ett 50-tal innovativa och inflytelserika satsningar på lösningar för smarta städer i olika kategorier. Utmärkelsen delas ut på konferensen Smart Cities Connect i Kansas City, Missouri, USA.

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129