open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Internationellt miljöprojekt möts i Lund

Den 24-26 september är Lunds kommun värd för det första Cityfied-mötet, med ett 60-tal deltagare från fem länder. Cityfied är ett EU-projekt inriktat på att möta framtidens miljöutmaningar. I Lund är det framför allt stadsdelen Linero som står i centrum

Vi är stolta över att ha fått det här stora och viktiga EU-projektet till Lund. Resultaten ska sedan kunna användas i andra städer i Sverige och Europa, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för Cityfied i Lund.  läs

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129