open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Energibesparingar på över 70 kWh/m²/år och minskade koldioxidutsläpp med minst 13,000 ton

CITyFiED-projektet förväntas nå stor spridning i Europa. En viktig strategi är en effektiv plan för hur projektets resultat ska kunna replikeras i andra städer. Minst tio europeiska städer och ett antal andra aktörer ska bli delaktiga i projektet genom CITyFiEDs City Cluster.

Erfarenhetsutbyte, benchmarking och spridning av projektets resultat till andra städer i Europa är en del av de förväntade resultaten av CITyFiED. Utbildningar och information till de framtida användarna av de renoverade demosajterna kommer att vara en kärna i spridningsstrategierna, som ytterligare kommer att stärka projektets effekter.

CITyFiED innebär att renoveringsåtgärder kommer att genomföras i över 2 300 bostäder, vilket kommer att spara över 70 kWh/m²/år och minska utsläppen av koldioxid med minst 13 000 ton.

När projektets totala potential nås förväntas det leda till att mer än tio nya renoveringsprojekt i bostadsområden genomförs runt om i Europa, med en affärspotential på nära 200 miljoner euro och uppskattningsvis över 1 000 nyskapade jobb.

Förväntade resultat

Direkt effekt i demonstrationsområdena

Resultat bortom projektet genom spridning till andra städer

Investering

39,000,000 €

200,000,000 €

Antal renoverade bostäder

2,328

30,000

Renoverad yta

252,980 m2

3,000,000 m2

Involverade medborgare

7,250

100,000

Minskning av koldioxidutsläpp

13,780 ton

200,000 ton

Antal inblandade företag

16

50

Nyskapade jobb

95

1,000

Antal kontaktade aktörer

300

100,000

Antal deltagare i utbildning och övningar

750

1,000

Genomsnittliga energibesparingar

73 kWh/m²/år

70 kWh/m²/år

Genomsnittliga besparingar

50%

50%

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129