open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

OM CITYFIED

CITyFiED är ett EU-projekt som fokuserar på att ta fram och demonstrera innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden.

Ökad urbanisering i kombination med ett stort bestånd av äldre bostäder som behöver moderniseras, både vad gäller standard och energiprestanda, har skapat ett stort behov av nya lösningar.

Cityfied fokuserar på minskad energianvändning och sänkta utsläpp av växthusgaser samt ökad användning av förnyelsebara energikällor. Detta sker genom att utveckla och implementera innovativ teknik och metoder för renovering av äldre bostadsområden. I projektet implementeras också lösningar för smarta el- och fjärrvärmenät som ligger inom gränssnittet för informationsteknologi (ICT).

 

CITyFiED-projektets fem ben:

  1. Storskaliga demosajter som visar ett helhetstänkt kring renovering av äldre bostadsområden i städerna Laguna de Duero-Valladolid (Spanien), Soma (Turkiet) och Lund (Sverige).
  2. Sprida lösningar och lärdomar till andra städer genom så kallade City Cluster och Community of Interest.
  3. Utveckla innovativa och kostnadseffektiva metoder och processer för att underlätta planering och spridning av energieffektiviseringsåtgärder vid renovering av bostadsområden, något som andra städer också  ska kunna ta del av och använda.
  4. Utveckla bättre affärsmodeller som bidrar till att omvandla stadsdelar till så kallade Nearly Zero-Energy Districts.
  5. Sprida projektets erfarenheter och kunskap.

 

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129