open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

OM CITYFIED

CITyFiED är ett EU-projekt som syftar till att utveckla en holistisk och replikerbar samverkansmodell, med innovativ och kostnadseffektiv teknik, för att omvandla europeiska städer deras energisystem till framtidens smarta städer

CITyFiED fokuserar på att ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Ökad urbanisering i kombination med ett stort bestånd av äldre bostäder, som behöver moderniseras vad gäller såväl standard som energiprestanda, har skapat ett stort behov av nya modeller.

Fokus är minskad energianvändning och sänkta utsläpp av växthusgaser samt ökad användning av förnyelsebara energikällor. Detta ska ske genom att utveckla och implementera innovativ teknik och metoder för renovering av äldre bostadsområden och genom att implementera smarta el-och fjärrvärmenät samt gränssnitt mot informationsteknologi (ICT).

CITyFiED-projektets fem ben:

  1. Storskaliga demosajter som visar holistisk renovering av äldre bostadsområden i städerna Laguna de Duero-Valladolid (Spanien), Soma (Turkiet) och Lund (Sverige).
  2. Spridning av lösningar och lärdomar till andra städer genom så kallade City Cluster och Community of Interest.
  3. Utveckling av innovativa och kostnadseffektiva metoder och processer för att underlätta planering, spridning och replikering av energieffektiviseringsåtgärder vid renovering av bostadsområden.
  4. Utveckling av bättre affärsmodeller som stödjer strategin för att omvandla stadsdelar till så kallade Nearly Zero-Energy Districts.
  5. Spridning av projektets erfarenheter och kunskap.
Image

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129