open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

STORSKALIGA DEMOSAJTER

Laguna de Duero, Lund och Soma: renovering av mer än 2 300 bostäder i demonstrationsmiljöer av olika karaktär

Laguna de Duero,Valladolid (Spanien), Lund (Sverige) och Soma (Turkiet) är städer som är strategiskt placerade i olika delar av Europa och representerar varierade demonstrationsmiljöer med olika typer av bostadsområden och byggnation, ägarskapsformer, fjärrvärmesystem och tekniska lösningar för lokalt producerad el.

Städerna kommer att arbeta med holistisk, storskalig renovering, i linje med projektets mål (storskaliga demosajter, maximal replikeringspotential, utveckling av innovativ och kostnadseffektiv teknik, och spridning av erfarenheter och kunskaper). Samtliga huvudsakliga tekniska aspekter (renovering, fjärrvärme och lokal elproduktion) kommer att adresseras på systemnivå i samtliga städer för att nå betydliga energibesparingar, energieffektiva byggnader och mycket låga koldioxidutsläpp. Varje demosajt har sitt eget tillvägagångssätt utifrån lokala förutsättningar, med samtliga åtgärder kommer att vara ingående, täcka ambitiösa energibesparingsmål och ha hög replikeringspotential.

Laguna de Duero, Spanien – stadsdelen Torrelago

Laguna de Duero är en av kranskommunerna som ingår i storstadsområdet runt Valladolid, som är den administrativa huvudstaden i region Castilla och León i Spaninen. Storstadsområdet täcker en yta av cirka 1 000 km2. befolkningen uppgår till över 416 000 invånare.

På demonstrationsområdet i Torrelago kommer renoveringsåtgärderna att genomföras i två steg, var och en kommer att beröra följande antal byggnader och lägenheter;

  • Steg 1: 12 byggnader med 12 våningar, med 4 lägenheter per våning. Detta ger totalt 576 lägenheter med en genomsnittsyta på 100 m2. Byggnaderna uppfördes 1977.
  • Steg 2: 19 byggnader med 12 våningar, med 4 lägenheter per våning. Detta är totalt 912 lägenheter med en genomsnittlig yta på 100 m2. 11 byggnader uppfördes 1979 och 8 byggnader uppfördes 1981.


Nyckelfakta

Antal byggnader: 31
Antal lägenheter: 1,488
Antal boende: > 4,000
Andel stödmottagare/kommun: 18%
Bebyggd area där renovering genomförs: 140,000 m2

Lund, Sverige – stadsdelen Linero

Lund är en universitetsstad med ett forskningsintensivt näringsliv. Stadsdelen Linero är ett bostadsområde där kvarteren Eddan och Havamal består av totalt 28 trevåningshus, byggda i början av 1970-talet,varav 16 ingår i projektetIdag innehåller de 681 lägenheter med ungefär 2 000 hyresgäster. Eddan och Havamal ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget Lunds kommuns Fastighets AB Renoveringen i stadsdelen Linero kommer att fokusera på att nå en högre energistandard till en kostnad som hyresgästerna har råd med.

Kraftringen, det energibolaget i Lund, sköter det storskaliga fjärrvärmenätet. Den totala fjärrvärmeproduktionen uppgår till 1 100 GWh/år, varav 960 GWh tillförs det sammankopplade fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv. Värmekällan för fjärrvärmen har gradvis bytts från naturgas till geotermi, spillvärme och biobränslen. Målet är att ersätta alla fossila bränslen till 2020. Utbyggnaden av fjärrvärme i Lund har under de senaste 20 åren lett till stora utsläppsminskningar, då gamla oljepannor i bostäder ersatts med fjärrvärme.

Nyckelfakta

Antal byggnader:
16
Antal lägenheter: 379
Antal boende: cirka 1150
Bebyggd area där renovering genomförs: 40,400m2

Soma, Turkiet

Soma har ungefär 90,000 invånare och ligger i provinsen Manisa i västra Turkiet. Den lokala energiförsörjningen baseras på elproduktion i kraftverket SOMA, som använder lokalt bruten brunkol, och användning av samma brunkol för uppvärmning.

70 procent av lägenheterna värms med gammalmodiga ugnar, och 30 procent av lägenheterna har egna element som värms upp med centrala oljepannor i byggnaderna.

Demonstrationsområdet består av en total uppvärmd area på 80,980 m2, varav 41,520 m2 utgörs av 346 bostadslägenheter. Bostadshusens fasad har en yta på 34,306 m2, exklusive dörrar och fönster. Byggnaderna i demonstrationsområdet ägs av SOMA Electricity Generation & Trading Joint Stock Company och används som personalbostäder. Områdets befolkning uppgår till ungefär 2,000 personer.

Nyckelfakta

Antal byggnader: 82
Antal lägenheter: 346
Antal boende: > 2,000
Bebyggd area där renovering genomförs: 80,980 m2    

 

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129