open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

Lunds Kommun

I Lund möts tradition och innovation i den medeltida staden där det är lika nära till universitet och spetsforskning som till natur och kultur

Lund är Sveriges tolfte största kommun med nästan 116,000 invånare, varav 18 procent är utrikesfödda. 85,000 invånare bor i tätorten Lund och invånarantalet har ökat varje år sedan 1920-talet. Lunds kommun har en relativt stor andel unga invånare eftersom så många är studenter.

Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling av nya verksamheter och ny bebyggelse. Kommunen har stort fokus på en hållbar stadsutveckling både vid planering av ny bebyggelse och vid upprustning av äldre områden.

Kontakt

Website 
www.lund.se

Markus Paulsson
markus.paulsson@lund.se

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129