open menu

Keep you up to date!
Register now or Login

EN | ES | SE | TR

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande forskningsinstitut som ägs av en stiftelse grundad av den svenska staten och näringslivet

IVL grundades 1966 och har sedan dess arbetat med att utveckla lösningar på miljöproblem på både nationell och internationell nivå.  Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har drygt 200 anställda, vilket gör IVL till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet.

IVL arbetar med forskning och konsultuppdrag inom följande områden: Hållbar produktion, Hållbart samhällsbyggande, Resurseffektiva produkter och avfall, Vatten och mark, Klimat och energi och Luft och transporter.

Kontakt

Website 
www.ivl.se

Jeanette Green
jeanette.green@ivl.se

Anna Jarnehammar
anna.jarnehammar@ivl.se

Home page

Twitter facebook Linkedin Youtube

CercaEsegui ricerca

EU flagThis project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 609129